Телефонуйте адвокату з розлучень:

Особиста приватна власність у законному шлюбі

Реєстрація шлюбу — це підстава для появи спільної сумісної власності (ССВ) подружжя на майнові цінності. У СКУ є положення про поняття «особистої приватної власності» (ОПВ), яке відсутнє в Конституції і в ЦК України. Давайте розглянемо, що таке ОПВ подружжя і способи, як доказати її наявність.

Що таке особиста приватна власність подружжя

В ст. 57 СКУ вказано, що особиста приватна власність подружжя це:

  • майно, куплене чи отримане до вступу до законного шлюбу;
  • майно, отримане під час знаходження в офіційному шлюбі, але в якості спадку чи подарунка;
  • майнові цінності, куплені за час офіційного шлюбу, але за гроші, які належали чоловіку або дружині особисто;
  • індивідуальні речі та коштовності, навіть при умові, що вони були куплені на спільні гроші обох членів родини;
  • кошти, отримані як відшкодування за втрату і пошкодження речей, які належали одному з подружжя, а також як відшкодування моральної шкоди, яка була завдана йому чи їй;
  • страхові суми, які отримані одним з подружжя за особистим страхуванням.

СКУ встановлюється приватна власність на премії і винагороди, які чоловік (чи дружина) отримав (отримала) за свої заслуги. Але потрібно звернути увагу на деякі особливості. У разі встановлення українським судом, що дії іншого з подружжя сприяли одержанню премій, винагород, то ця особа отримує законне право і на їх частку.

Коли майнові цінності придбані поза офіційним шлюбом

Майнові цінності, які були отримані до реєстрації офіційного шлюбу — це особиста приватна власність. Законний шлюб не вносить зміни до правового режиму майна, що було придбане чоловіком або дружиною раніше. Майнові цінності, набуті кожним з подружжя до вступу у законний шлюб, зберігають режим роздільності й не залежить від терміну спільного проживання у шлюбі, навіть за умови, що цими майновими цінностями користувалися обидва члени родини.

Коли майнові цінності придбані в офіційному шлюбі

Коли майнові цінності були придбані в період шлюбних відносин — це інша справа. Давайте розглянемо, як довести, що речі, придбані під час офіційного шлюбу чоловіком або дружиною є його/її особистою власністю?

Встановлює правовий режим майнових цінностей, за яким вони виступають особистою приватною власністю чоловіка і дружини, якщо укладений шлюбний договір. Його можна укласти як на початку шлюбу, так і в будь-який час знаходження осіб в офіційному шлюбі. Даний документ має бути посвідченим нотаріально. У разі, коли до офіційної реєстрації відносин чоловік та дружина не домовились про шлюбний договір, та при виникненні питань відносно поділу майнових цінностей подружжя, можуть виникати суперечності. Досить складно довести, що дві сторони усно домовились відносно розподілу майна.

У деяких випадках, коли чоловік або дружина відчужує майнові цінності, набуті ним до офіційного шлюбу і водночас купує альтернативну нерухомість, але перебуваючи в законному шлюбі. Якщо на придбання нерухомості не були додані гроші, набуті чоловіком та дружиною спільно — майнові цінності є особистою приватною власністю чоловіка чи дружини, бо для його покупки використані власні кошти, які були отримані від реалізації майна (ОПВ-особиста приватна власність). Зверніть увагу, що покупка нерухомості у законному шлюбі не є доказом презумпції ССВ-спільної власності подружжя на неї.


 

Можете отримати ЮРИДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ від наших сімейних адвокатів

Телефонуйте в офіс адвоката з розлучення, телефон в Києві +38(097) 321-14-56 Viber, WhatsApp, Telegram ми розпочнемо процедуру розлучення в найближчі 24 години


Законодавча база

Верховним судом України у Постанові від 22.01.2020 у справі № 711/2302/18 було викладено висновок, де було зазначено: норми ст. 22 КпШС України та ст. 60 СКУ є свідченням про презумпцію спільності права власності подружжя на майнові цінності, які були ними набуті за час знаходження в офіційному шлюбі. Крім того, зазначену презумпцію можна спростувати одному із подружжя. Тягар доказу обставин, потрібних, щоб спростувати презумпцію, покладений на ту особу з подружжя, яка займається її спростуванням.

Час та джерело набуття майнових цінностей є чинниками, що визначають статус спільної. У випадку придбання майнових цінностей за час перебування в офіційному шлюбі, але за власні гроші подружжя це майно не можна вважати об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю тієї особи, за гроші якої воно було куплене. Тому факт покупки спірних майнових цінностей під час знаходження в офіційному шлюбі не виступає підставою для того, щоб віднести таке майно до об’єкта права спільної сумісної власності дружини та чоловіка.

Апеляційний суд при вирішенні спорів на основі доказової бази дійшов до висновку стосовно того, що спірну нерухомість було набуто позивачем до набрання чинності Сімейним кодексом України, в процесі придбання-продажу належних об’єктів нерухомості за рахунок власних грошей, а не виступає об’єктом спільної праці дружини та чоловіка, а тому позивач виступає єдиним власником.

Надання майновим цінностям статусу особистої приватної власності (приклади)

Іншим способом надання майновим цінностям статусу особистої приватної власністьіє вказування в договорі придбання-продажу, що майнові цінності придбані за особисті гроші дружини чи чоловіка. І у тому випадку, якщо другий з подружжя надає згоду на покупку майнових цінностей, засвідчується обставина покупки нерухомості за власні кошти.

Ця позиція представлена у постанові КЦС від 21.05.2020 р. (справа № 296/3968/17), доводи касації стосовно того, що спірна нерухомість куплена в інтересах родини, а тому виступає об’єктом права спільної приватної власності чоловіка та дружини, суддівська колегія не бере це до уваги через декілька важливих моментів.

При запереченні проти позову, ОСОБОЮ 2 було зазначено, що в день покупки спірного житла її батько — ОСОБА 5 продав свою квартиру АДРЕСА 2, витративши отримані гроші на покупку спірної житлової площі. Крім того, в положенні договору придбання-продажу нерухомості, що виступає предметом спору, містяться умови про те, що покупець в офіційному шлюбі не знаходиться, і гроші, що витрачаються на покупку цієї житлової площі, виступають його особистою власністю.

Підтвердженням факту покупки квартири за власні кошти виступає заява ОСОБИ 5, підпис якої було засвідчено нотаріусом. Крім того, квартира АДРЕСА 1 була куплена за власні кошти ОСОБИ 5, отримані ним від реалізації квартири АДРЕСА 2, яка виступала його ПВ і її було відчужено 12.02.2013 року — на день покупки спірної нерухомості. Отже, ОСОБОЮ 5 було продано квартиру АДРЕСА 2, а потім за кошти від реалізації вказаної нерухомості та за особисті гроші придбано квартиру АДРЕСА 1.

Отже, спірна квартира не отримала статусу спільної квартири, набутої в офіційному шлюбі. Позивачем не було спростовано презумпцію спільної власності чоловіка і жінки належною доказовою базою.

Суддя може визнати особистою приватною власностю чоловіка чи дружини майно, набуте особою за період їх проживання окремо один від одного через припинення відносин. Кращим доказом у подібному випадку виступає встановлений рішенням суду факт припинення шлюбу між чоловіком та дружиною. В подібному випадку, якщо майнові цінності придбані на період проживання окремо один від одного — воно є особистою приватною власностю тієї особи з подружжя, хто її купив.

Відносно цих обставин КЦС в постанові від 27.01.2021 р. (справа № 211/134/17-ц) було зазначено, що судами попередніх інстанцій не було надано належної оцінки доводам ОСОБИ 2 відносно внесення нею грошей на погашення зобов’язань по кредиту ОСОБИ 1 після розірвання шлюбу з ОСОБОЮ 1, що підтверджують відповідні квитанції з матеріалів справи, та чи перераховані гроші в рахунок погашення боргу за кредитним договором від 29.08.2007 р. № 0308/0807/98-399, який було укладено між АКБ «ТАС-Комерцбанк» і ОСОБОЮ 1.

Окрім того, судами попередніх інстанцій було залишено без уваги те, що позивач висунув вимогу про розподіл спірної нерухомості за зустрічним позовом, судами були визначені частки у праві спільної власності чоловіка і дружини. Підстава для скасування рішення українського суду і відправлення справи на наступний розгляд (згідно з п.1 ч.3, ч.4 ст. 411 ЦПКУ) — це порушення норм процесуального права, що робить неможливим встановлення обставин, що мають значення для вірного вирішення справи, якщо судом не було досліджено доказову базу у справі. Справа відправляється на розгляд до апеляційного суду, якщо порушення допустив тільки цей суд. В альтернативних випадках справа буде направлена до суду 1-ї інстанції.

Особиста приватна власність у шлюбі

Особиста приватна власність у шлюбі

Через те, що до повноважень Верховного Суду не належить збір доказової бази, встановлення обставин, оцінювання або переоцінювання зібраних доказів, це позбавляє Верховний Суд можливості ухвалення іншого рішення відносно цієї справи, оскаржені рішення можуть бути скасовані, а справу відправляють на наступний розгляд в суд 1-ї інстанції.

Висновки

Так, визнання особистою приватною власностю майнових цінностей, придбаних у законному шлюбі — можливе. Однак для цього потрібно буде докласти велику кількість зусиль, надати ґрунтовні докази, що стануть підтвердженням, що ви витратили власні кошти (зароблені, надані в якості подарунка і т.д.), саме на ці конкретні майнові цінності, без огляду на те, що їх набуття відбулось на період законного шлюбу.

Тому, рекомендовано перед придбанням нерухомого майна обдумати потенційні ризики та захиститися від них в майбутньому. Захист своїх інтересів та майнових інвестицій є критичним завданням для будь-якого майбутнього власника. Варто звернутися до професіональних консультантів з нерухомості, щоб отримати всю необхідну інформацію та підтримку у процесі придбання. Будьте пильними, прагніть мінімізувати ризики, щоб забезпечити спокій та стабільність своєї майбутньої власності.


Адвокат з розлучень

Телефонуйте нам - ми відповимо на всі ваші питання

або нажміть на улюблений месенджер і напишіть нам

Viber, WhatsApp, Telegram

чи запишіться на консультацію

 Відправити запит